Home

LeapFloor - Aktiv leg og læring

Styrk fagligheden

Leg, læring og bevægelse

Et dragende univers, hvor læring bliver til leg

LeapFloor kombinerer leg, læring, bevægelse og it i den daglige undervisning, uden at det kræver ekstra forberedelsestid for læreren.

Interaktiv læring

Lad eleverne fordybe sig i et finurligt og fascinerede univers af læring. LeapFloor er et interaktivt gulv, der henvender sig til indskolingen og består af aktiviteter til fagene: dansk, matematik og engelsk. Alle aktiviteter har forskellige niveauer og er udarbejdet på baggrund af Folkekolens Fælles Mål.

Få alle med

LeapFloor kan bruges som en del af undervisningen, både for hele klassen, men også for enkelte eller små grupper af elever. Med LeapFloor er du sikker på, at alle elever får trænet de grundlæggende færdigheder i indskolingen og opbygget et solidt fagligt fundament.

Fokus på leg, læring og bevægelse

Styrker elevernes samarbejde

Let tilgængeligt

Inddrager it i den almene undervisning

Brainbreaksaktiviteter til frikvarter og undervisning

Ingen forberedelsestid

Et redskab til differentieret undervisning

Bredt spilindhold styrker fagligheden

Læringsindholdet i LeapFloor kan hjælpe med at styrke elevernes grundkundskaber i dansk, matematik og engelsk, og er det perfekte supplement til den daglige undervisning

Fængende universer der inviterer til leg

LeapFloor er fyldt med spændende universer, sjove og skæve universer, der inviterer til leg og motiverer eleverne.

Interesseret i at høre mere?

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad LeapFloor kan gøre for dine elever.

Kontakt