Læring

Bredt spilindhold
styrker fagligheden

Læringsindholdet i LeapFloor kan hjælpe med at styrke elevernes grundkundskaber i dansk, matematik og engelsk, og er det perfekte supplement til den daglige undervisning.

Dansk

I dansk træner eleverne deres fonologiske opmærksomhed. De øver sig på bogstavernes lyde, for derved at opstille og afprøve deres egne lydsynteser. De lærer at lytte sig frem til begyndelsesbogstaver, stave til lydrette- og ikke lydrette ord, de bliver bevidste om de 120 ord og træner stavelser for bedre at kunne afkode teksterne i skolen. Alle aktiviteterne inden for dansk henvender sig til arbejdet med bogstaver, lyde og ord, så eleverne får de bedste forudsætninger for at udvikle en sikker læsning og stavning i indskolingen.

Matematik

I matematik er der fokus på symbol- og mængdeforståelse. Eleverne lærer fra start at koble talsymbolerne til den mængde, de repræsenterer. Dette giver eleverne et sikkert matematisk fundament. Derudover arbejder eleverne også med addition, subtraktion og multiplikation. Der er aktiviteter, der henvender sig til tabeltræning, mens andre er mere opgavefokuserede. Som underviser vælger du blot de opgaver ud, der passer til din undervisningsplan.

Engelsk

I engelsk arbejdes der med elevernes sprogtilegnelse. Aktiviteterne skal give eleverne et bredt ordforråd, som gør, at de bedre kan kommunikere og forstå det engelske sprog. De lærer om hverdagsgenstande, farver, tal og dyr gennem sjove og interaktive opgaver, der sikrer et højt motivationsniveau.

Spiloversigt

Dansk
Matematik
Engelsk
Fri leg
Niveau 1
 • Alfabetrækken
 • Kend vokalerne
 • Kend konsonanterne
 • Den manglende vokal
 • Hvad starter dyret med?
 • Hvad starter ordet med?
 • Små bogstaver
 • Store bogstaver
 • Stavetræning
Niveau 2
 • Det manglende bogstav
 • Stavelser
 • Vælg det rigtige ord
 • De 120 ord
 • Stavelser til ord
 • Bogstaver til ord
 • Rigtige antal stavelser
 • Hvor mange stavelser har billedet?
 • Rim
Niveau 3
 • Det manglende bogstav
 • Antonymer
 • Sammensatte ord
 • Stav til ordet
 • Ord med stavelser
 • Find navneord
 • Find udsagnsord
 • Stavelser
Niveau 1
 • 10’er venner
 • 10’er venner vendespil
 • Geometri
 • Minus
 • Plus
 • Mængdeforståelse
 • Talrække 1-10
Niveau 2
 • 2-tabellen
 • 3-tabellen
 • 4-tabellen
 • 5-tabellen
 • Geometri
 • Halvt og dobbelt
 • Klokken
 • Minus
 • Plus
 • Tal op til 100
Niveau 3
 • 6-tabellen
 • 7-tabellen
 • 8-tabellen
 • 9-tabellen
 • Areal
 • Mindst til størst
 • Minus
 • Plus
 • Multiplikation
 • Nærmeste 10’er
 • Nærmeste 100’er
 • Nærmeste 1000’er
 • Omfang
Niveau 1
 • Find det rigtige ord
 • Find farven
 • Hvad skal vi spise?
 • Kender du dyrene?
 • Tæl til 20
Niveau 1
 • Kan du finde det rigtige ord?
 • Memory med farver og billeder
 • Find farven
 • Tæl til 20
 • Kender du dyrene?
 • Hvad skal vi spise?
 • Greetings
Lege
 • Kriblekrable
 • Billedquiz Pokémon Go
 • Whac-A-Mole
 • Vendespil

Kontakt os og kom igang med det samme.

Kontakt